KÖÇÜRME

2008-06-11 17:24:00

 

 

Türklerde Çocuk Oyunları

Çocuk Oyunları

 

          Türklerde çocuklar çeşitli oyunlar oynarlardı. bunlardan biri  KARAGUNI  yani saklambaçtır. Bu  oyun bugünde oynanmaktadır. bu durum kültür devamını göstermektedir.

           

MÜNÜZ (buynuz) denilen bir oyunda oynanırdı. bu oyun şu şekilde oynanırdı. Çocuklar su kenarında toplanırlar. Bu göllerin kenarında bulunan kumların üzerine otururlar. Bacaklarının arasına kum doldururlar. Bu kumlara elleriyle vurular. Bu çocuklardan birisi ebe olur. bu ebe başında buynuz olan hayvanların isimlerini sayar. Ebenin söylediği her hayvan isminden sonra çocuklar tempolu bir şekilde tekrar ederler. Fakat ebe birdenbire buynuzsuz bir hayvan adı söyleyince bazıları şaşırıp ebenin söylediğini tekrar ederler ki bu durumda ceza alırlardı. Orda bulunan çocuklar ceza olarak bunları suya atarlardı.

 

            KUZURCUK; bu oyun kız çocukları, insan suretinde oyuncaklar yaparak oynamaları şeklindedir. bu oyun günümüzde de devam etmektedir. bu durum Türk oyunlarının çok eskilere gittiklerini göstermektedir.

 

            TEPÜK; bir nevi futbol oyunu idi. Kaşgarlı Mahmut bu oyunu eserinde şu şekilde açıklar:

            ‘ Bir yuvarlak cismin etrafına hayvan kılı, keçe ya da bez şeyler sarılmak suretiyle bir büyükçe cisim yani top elde ediliyor. çocuklar bu cismi tepikleyerek oynuyorlardı.

 

            KÖÇÜRME; Yere çizilmiş bir takım çizgiler üzerine dizilen taşları göçürme ve yer kapma dolayısıyla öbür tarafın taşlarını bir bir toplayarak kazanılan bir oyundur. Bugün beştaş veya dokuztaş denilen oyuna benzerdir.

 

            Bugün Saka yani Yakut Türklerinin çocukları da bizim beş taş dediğimiz oyunu ve topaç dediğimiz oyunları oynamaktadır.

 

            Çelik çomak oyunu yine eski Türklerde görülen bir başka oyundur.

 

AŞUK bugün aşık dediğimiz bir oyunda vardı. bu aşık bir kemiktir. bugünkü çocukların misketlerle oynadığı gibi bir oyundur. bu kemiğin 4 yüzeyi vardır. bu aşık denilen kemiğin düz yüzü, sırt yüzü, çukur ve anaç denilen yüzeyleri vardır.anaç denilen kısım avuç içini dolduran bir yüzeydir.bu oyunda önemli olan bu aşık kemiğinin düz yüzünün yere gelmesidir.Buna tam yerine oturdu manasında Cuk oturdu denirdi.   

 

            Çocukların çok sevdiği bir oyunda salıncakta sallanmak idi. salıncaklarda sadece çocuklar değil baharlarda bayramlarda nevruzlarda genç kızlarda sallanırdı.

paradigma.azbuz.com/readArticle.jsp

579
0
0
Yorum Yaz